Hur man startar ett familjehem

familjehemVarje år är omkring 30 000 barn och unga i Sverige omhändertagna under kortare eller längre tid. Många behöver kvalificerad vård av professionella på så kallade HVB hem. De allra flesta placeras dock i ett jour- eller familjehem* där deras behov av värme, stöd och hjälp ska tillfredsställas av en vanlig familj.

Behovet av engagerade och empatiska vuxna som tar sig an alla dessa utsatta barn är stort och växande. För att underlätta för alla som funderar på att starta eller som kommit igång och tagit emot sina första placeringar har Johan Schött skrivit ”Andras barn-mina ungar”. Där har han samlat praktiska tips och råd som till exempel hur man planerar sin verksamhet som jour- eller familjehem, hur man kan disponera sin bostad, hur man förbereder de egna barnen på att fler barn ska flytta in, hur man hjälper de placerade barnen att finna sig tillrätta i sin nya tillvaro i sitt jour- eller familjehem och mycket annat.

Min utgångspunkt var att samla ihop och strukturera den information jag önskar jag hade fått när jag skulle starta min jour- och familjehemsverksamhet. I början hade jag ett par placeringar som inte blev lyckade för någon part. Dessa hade kunnat undvikas om jag då vetat vad jag idag känner till. Min förhoppning är att ”Andras barn-mina ungar” ska hjälpa andra familjer till en smidig start på sin verksamhet, säger Johan Schött.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *